Automatická kresba neboli psychografie

Protože automatická kresba tvoří nedílnou součást mé práce, pokusím se v tomto článku vysvětlit jak funguje a také se podělím o to, jak jsem se k ní dostala a co mě a mým klientům přináší.

DEFINICE

Psychografie pochází z řeckých slov  Grafein – zapisování, popisování, kreslení nebo záznam toho, co uvádí Psyché – duše. Ve volném překladu  – psychická kresba, častěji také automatická kresba. Ukazuje v jakém stavu je Vaše tělo, po čem touží Vaše duše, na jaké jste zrovna cestě, k čemu směřujete, co Vám v životě chybí a co potřebujete. Její první funkcí je získat odpověď, druhá funkce je očistná. Setkáme se také s tzv. energetickými, programovacími obrázky, které mají člověku přinést určitou kvalitu nebo ho podpořit v aktuálním životním období.

Automatická kresba patří do parapsychologických jevů jako je např. Telepatie, Telegnoze, Telekineze či Jasnovidectví,  které souvisí s určitými duševními činnostmi, prozatím vědecky těžko vysvětlitelnými. Ty jsou projevem neurofyziologických procesů mozku, který je doposud využíván jen z malé části. Pro vnímání všech těchto mimořádných schopností je podmínkou velká senzibilita – schopnost organismu citlivě reagovat na podněty.  Tyto techniky se dají shrnout pod výrazy biomonitorování a bioterapie, kdy se předpokládá, že hmota i všechny její substance mají určité elektromagnetické vyzařování, které dokáže náš biosenzor zachytit. Z toho vychází např. i proutkaři, svalový biosenzor dokáže rozpoznat i velmi malá kvanta elektromagnetické energie, což s úspěchem využívají pro zjišťování vodních zdrojů, geopatogenních zón apod. Dalším příkladem svalového biosenzoru na mozkové impulsy v ruce citlivé osoby je virgule, kyvadlo nebo tužka. Avšak tužka oproti virguli nebo kyvadlu představuje přímý záznam mimosmyslového vnímání. 

Tento záznam provádí zcela uvoněná ruka automaticky (samovolně) tak dlouho, dokud její pohyb vědomě nezastavíme nebo nedojde k prerušení mimosmyslového impulsu. Ruka držící tužku je ovládána kosterními svaly, které přijmou impuls k samovolnému pohybu z mozku, nikoliv uvědomělým pohybem. Automatická kresba vzniká v hladině alfa spontánním zaznanmenáním toho, co cítíme, je řečí duše, kresbou, která je vedena intuicí. Intuice nebo Vyšší já je duchovní složka, kterou má každý vrozenou, ale u většiny lidí je utlumená.

Čím více čar často rovná se tím větší zátěž.
Jedna z tisíce kreseb které jsem za svou praxi nakreslila.

MOJE CESTA K AUTOMATICKÉ KRESBĚ

Na automatickou kresbu jsem chodila v Praze za paní Rúth, která se věnovala i léčitelství. Svůj úplně první energetický obrázek který mi nakreslila mám doteď. Kresba vždy ukázala přesně to, co jsem zrovna řešila ale i to, jak jsem se cítíla v hloubi duše. Naprosto jsem jí důvěřovala. Dokázala mi vytestovat i zatížení konkrétních orgánů a doporučit vhodné byliny. Bylo mi asi 19 když jsem přijala pozvání a přišla na její seminář, prý, že tuto schopnost mám také. Na začátku jsem si vůbec nebyla jistá tím, jak z barevných čmáranic mám vyčíst nějakou zprávu natož diagnostikovat stav organismu a přišlo mi, že to nikdy nebudu umět tak, jako ona. Strčila jsem kresby do šuplíku a dál se jim nevěnovala.

O pár let později, když už jsem sama praktikovala léčení Angelic reiki (což bylo ještě při studiích pouze okrajově a vůbec ne s vědomím toho, že se tím budu jednou živit), mi najednou u jedné klientky přišla zpráva – vem si papír a pastelky a nakresli stav čaker. Tím, že jsem už v té době měla za sebou kurzy Aura-Soma, což je propracovaný systém barevné terapie kdy každá barva a její odstín má svůj význam, mi to dávalo smysl. Paní se nestačila divit, jak kresba a to, co mi k ní přišlo, sedí. Od té doby jsem tedy začala vždy před léčením klientům nejprve dělat obrázek. Postupem doby se má kresba zdokonalila, přišla mi možnost dotazování – ano/ne, díky níž mohu klientům vytestovat téměř cokoliv o čemkoliv. Testujeme např. vhodné potraviny, potravní doplňky, životní rozhodnutí, zátěž oragnismu atd. Za 10 let, co automatickou kresbu při své práci využívám, jsem si vytvořila svůj osobitý styl výkladu. Ukázalo se mi postupně co znamená čára, osmička, kruh, šipka, kde stojí partner, kde je prvnotní rodina, kde jsou děti a osobní projekty, kde uniká energie, co je potřeba řešit jako první, zda má klient poslání které nevidí a přišel aby je uviděl, zda u něj stojí duše blízkého zemřelého člověka či zvířete a chtějí mu něco sdělit,… zkrátka to vše, co klient sám nevidí, na co chce znát odpoveď, co je pro něj teď a tady připraveno. Tím, že to kresba ukáže, mu nejen pomáhá, ale zaroveň už také částečně situaci řeší. Následné spálení kresby s konkrétním záměrem má charakter Rituálu a jedná se vlastně o takové novodobé čarování.

Protože se věnuji také aromaterapii, často po mě lidé chtějí obecné rady na své nemoci či neduhy. Obecné rady nedávám, protože nejsou efektivní. Pro pro klienta je lepší, když se podívám na jeho aktuální stav čaker, který kresba vždy s jistotou ukáže a poté mohu vytestovat co pomůže, jak a v jakém dávkování. Při automatické kresbě využívám znalosti barev které se vztahují k jednotlivým čakrám a ty zas mají svůj význam na úrovni těla, psychiky a duše. Využívám také svůj vnitřní zrak, kterým se mi ukazují další souvislosti a obrazy a zároveň slyším to, co má být řečeno. Často se také odkryje duchovní příčina nemoci či problému a to už je pak na hlubší práci při Aluna terapii. Automatickou kresbu volím téměř vždy, ať už klient řeší zdraví, vztahy, anebo si chce nechat namíchat směs esenciálních olejů na míru. I tam je dobré vědět, které čakry jsou v nerovnováze a na základě toho volit doporučenou aromaterapii pro jejich harmonizaci. Klienti pak odchází se svou osobní vůní, která je zároveň terapeutická.

Dnes mohu s jistotou říct, že automatická kresba pro mne představuje cenný, za léta vypracovaný systém diagnostiky na kterou se mohu 100% spolehnout. Ukáže stav čaker a souvislá témtata a také to, co dělat aby se stav zlepšil. Protože má i čistící funkci, je pro mne součástí Aluna terapie jako systému léčení. Už samotné vykreslení situace znamená její zlepšení. Je to ale také způsob, jak s klientem navazuji spolupráci a proto ji volím vždy na prvním sezení.

Klient mi kromě jména a data narození nic moc dalšího nesdělí, většinou to ani nechci, abych nebyla ovlivněná. Tím, že „vše“ ukáže kresba a klient jen přitáká nebo doplňuje to, co se mi vykresluje, tak získává důvěru a zárověň i často slovy nevysvětlitelné vysvětlení toho, jak pracuji. Důvěru získávám i já, protože pokud člověk přijde jen ze zvědavosti, nebo není otevřený tomu připustit, že něco může být jinak, tak to nefunguje. Hned se většinou také ukáže zda můžeme spolupracovat a jak naše společná cesta bude vypadat. Pokud klient nepochybuje, dovolí si na chvíli vypnout rozum a nechá mne dělat svou práci, slova přichází volně sama a dostáváme se s každou čarou a barvou dál a dál a taková kresba dokáže rozklíčovat i velmi hluboká témata z dávné minulosti, často propletená s dalšími lidmi, okolnostmi a symptomy.

Automatickou kresbu mohu udělat komukoliv kdo je otevřený, souhlasí a poskytne jméno a datum narození. Skrze ni se mohu napojit nejen na lidi, místa a situace, ale také na zvířata a domací mazlíčky. Pokud se jedná o člověka, který nemůže sám o sobě rozhodovat a dát ke kresbě souhlas (dítě, zraněný člověk,..) tak si vždy testuji zda mám povolení se ptát. Kresbu lze udělat i na dálku, v tom případě k ní většinou připojím i automatické písmo, tedy slovní výklad, který bych jinak sdělovala klientovi osobně.

__________

Zdroj: Mgr. Hana Šmídová, Automatická kresba cesta k sobě i k druhým

Komentáře