Aluna, jaguáří lidé a poselství pro svět

Aluna je kosmické vědomí, Matka, se kterou rozmlouvají Kogi, jaguáří lidé ze srdce světa. Z respektu a hlubokého pochopení k poselství, které přinášejí a z lásky ke svému průvodci, jehož skvrny nosím na zádech, nazvala jsem svůj prostor ALUNA – lovin‘ harmony.
V tomto článku se s vámi podělím o hlubší souvislosti a poselství, které mají Kogi pro náš svět.

 

Kogi mají jednu z nejzachovalejších domorodých kultur Jižní Ameriky, která si uchovala přímou souvislost s předkolumbovským obdobím. Dnešní Kogi jsou jedním ze 4 kmenů, které tu přežily od dob taironské civilizace. Patří k nim ještě indiáni Arhuako (Aruaco), Kakuamo (Aritama) a Wiwa. Taironové žili ve městech v horských údolích. V 16. století byla jejich města dobita španělskými conquistadory a vystavena plenění i násilné christianizaci. Roku 1599 Taironové proti kolonizátorům povstali. Povstání bylo brutálně potlačeno a přeživší Taironové uprchli do nepřístupných horských pralesů v pohoří Sierra Nevada de Santa Marta.

Taironská civilizace po sobě zanechala jednu z nejdůležitějších historických památek Kolumbie. Ztracené město – Ciudad Perdida.

Tairona v domorodé řeči označuje „syny jaguára“. Indiáni kmene Kogi jsou potomci těchto dávných stavitelů, kteří postavili město v džungli tak rafinovaným způsobem, že ho džungle nedokázala zničit ani po 400 letech, co ho opustili.
Před příchodem Evropanů obývalo oblast Sierra Nevady 200 000 až 300 000 indiánů, v současnosti je jich asi 10 000. Kogi svůj domov nazývají „Srdce světa“ a v pravdě věří, že je mikrokosmem, zrcadlem celé planety.

Kogi se poprvé dostali do povědomí světové veřejnosti na konci 80. let, když u sebe nechali natáčet britského dokumentaristu Alaina Ereiru. Ve filmu The Heart of the World: Elder Brothers‘ Warning (Srdce světa: varování starších bratrů) – ke shlédnutí s cz titulky zde, varují: Svět je živá bytost a pokud se zničí její část, zničí se celá…, bez myšlenky nemůže nic existovat… současné lidstvo nejen, že drancuje svět a ničí materiální strukturu, ale ničí i samotné myšlenkové základy světa. Pokud máme přežít, potřebujeme začít chápat souvislosti a naučit se, jak žít v rovnováze a to hned.

Mamo Shibulata

Po více než dvaceti letech přivolali Ereiru zpět, aby jejich sdělení připomněl a tak v roce 2012 vznikl snímek nazvaný Aluna – ke shlédnutí zde. Spirituální vůdci kmene Kogi Mamos chtěli ukázat, jakými způsoby je celá příroda propojena a jaké má těžba, kácení stromů či výstavba silnic u pobřeží a u ústí řek katastrofické následky – povodně, sesuvy půdy, vysychání řek a jezer, vymírání lesů. Kogi nám ukazují, že příroda je živý systém a učí nás, co můžeme udělat, aby se ničení zabránilo. Dokument ale není jen o ekologii a ochraně životního prostředí, pojednává také o posvátných místech, ceremoniích a způsobu života tohoto obdivuhodného kmene.

Kogi sbírají lístky koki a ty pak žvýkají, aby se udrželi ve spojení s Alunou.

Kogi mamos jsou od narození do dospělosti drženi v temnotě, aby se naučili komunikovat se spirituálním světem. Znají medicínu, která pomáhá předcházet přírodním neštěstím. Komunikují s přírodními bytostmi a dovídají se od nich, co má být uděláno. Mezi jejich každodenní povinnosti patří přinášet „platby“ modliteb a záměrů na posvátná místa, která napomáhají energetické rovnováze na zemi. Žijí v dokonalé rovnováze s přírodou a ekosystémem. Pečují o tento svět a udržují jeho přírodní řád. Uvědomují si ale, že sami už to nedokáží, potřebují, abychom se také aktivně zapojili. Oddělenost od přírody a spirituality je destruktivní. Je na čase začít jednat a každý může začít sám u sebe.

Na začátku nebylo nic než tma … jen tma a Matka, … Aluna, čisté vědomí bez formy… Aluna začala myslet a zplodila svět do temnoty.

Snímek Aluna ke mne přišel přesně ve chvíli, kdy jsem se rozhodovala, jaký název pro svůj prostor zvolím. Natolik semnou poselství i samotní Kogi zarezonovali. Snad i proto, že se při své práci také napojuji na zdroj a pomáham lidem uvědomit si, že to důležité je často očím neviditelné,  nebo proto, že domorodé kultury jsou mi blízké, nebo proto, že mi záleží na Matce Zemi a není mi lhostejné, jak se zachází s přírodou a se zvířaty, nebo že mým průvodcem je už od dětství jaguár, či snad proto, že ve mne Kogi probouzí něco, co mám ukryté hluboko ve svém srdci…

Zdroj:
Wikipedie
https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/amerika/nicite-svet-varuji-domorodci-zijici-v-souladu-s-kosmickym-vedomim_287375.html
http://www.svetkolemnas.info/novinky/zajimavosti/2661-indiani-kogi-uchranili-sve-tajemstvi-aby-probudili-nasi-pamet